mask

Prace ciesielsko-betoniarskie

prace ciesielsko-betoniarskie

W ramach prac ciesielsko-betoniarskich zapewniamy tworzenie konstrukcji budynków za pomocą szalowań. Z wykorzystaniem różnych systemów deskowania wykonujemy elementy konstrukcyjne budynków takie jak: fundamenty, ściany, stropy i dachy. Zależnie od specyfiki zlecenia stosujemy szalowania jednorazowe lub systemowe. Na potrzeby konstrukcji dachowych wykonujemy także wszystkie niezbędne elementy ciesielskie.